Et billede bliver til

Billedet her er startet med en skitse på grundlag af andre skitser. Jeg tegner og tegner, indtil jeg når frem til det, jeg vil bruge.

Denne skitse er 90 x 100 cm.

Væven bliver trendet, og skitsen sat op bag ved trenden. I det her tilfælde bliver skitsen lagt ned, fordi linierne i billedet på den måde passer til islættens retning.

Og så begynder jeg at væve.

Fotografierne viser, hvordan billedet skrider frem stykke for stykke.

 

Det sidste foto viser det færdige billede, som blev vist på en udstilling umiddelbart efter, at det var færdigt - og solg på udstillingens første dag.